Městský ústav sociálních služeb Klatovy : PORADENSKÉ SLUŽBY

Cesta: www.musskt.cz > Poradenské služby

Nepřehlédněte

Oslava 25. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 19. 3.2019 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO


Šumava Klatovy

Poradenské služby

Balbínova 59, 339 01 Klatovy

 Sociální pracovnice - terapeutka pověřená řízením
 Sociální pracovnice
Mgr. Zdeňka Kocumová
Petra Jehlíková, DiS.
Tel.: 376 347 106
Tel.: 376 347 107

E-mail: kocumova@musskt.cz

 

E-mail: poradna@musskt.cz


Poslaní poradny:

 • poskytujeme odborné sociální poradenství se zaměřením na podporu klienta v obtížné životní situaci a pomáháme klientovi naučit se zvládat životní krize a problémy vlastními silami


Působnost zařízení:

 • poradna poskytuje služby především občanům města Klatovy a spádových obcí, v případě volné kapacity je možno přijmout i jiné žadatele.

Úhrada služeb:

 • všechny konzultace jsou poskytovány zdarma a jsou přísně důvěrné.


Služby poradny jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy.

 

Právní forma: Zařízení MěÚSS Klatovy, který je příspěvkovou organizací

Poskytovatel: MěÚSS Klatovy, p. o.

Zřizovatel: Město Klatovy

Kapacita: okamžitá kapacita 1

 

Provozní doba pro veřejnost: 

pondělí - pátek                8.00 – 14.00

Provozní doba terapie (po objednání)

pondělí, úterý                  14.00 – 18.00


Po domluvě se lze objednat i na termín mimo provozní dobu pro veřejnost. 

Provozní doba se může o prázdninách lišit.  

 

 


 

 • základní sociální poradenství (tj. poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace klienta)
 • odborné sociální poradenství se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob
 • poradenství psychologické - při řešení problémů osobních, partnerských i rodinných
 • poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a vzdělávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služebSlužby jsou určeny:

 • dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy
 • obětem domácího násilí
 • osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách
 • osobám se zdravotním postižením
 • osobám v krizi
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodinám s dítětem/dětmi
 • seniorům

 

Sociální službu poskytujeme klientům formou individuálních konzultací a skupinových aktivit.

Jak se stát uživatelem služby?  

Rozhodnout se pro návštěvu, domluvit si telefonicky či osobně konzultaci. Na pracovnice poradny se může obrátit kdokoli se svým problémem, osobně, telefonicky nebo e-mail.

Provozní doba pro veřejnost:

pondělí - pátek  8:00 – 14:00 hodin        
Jiné hodiny dle individuální domluvy s klientem.

Sídlo: Balbínova 59/I, 33901 Klatovy (náměstí vedle Černé věže, budova bývalé jezuitské koleje, 1. patro, vlevo od schodů); parkování na náměstí, dostupnost autobusy MHD

Bezbariérovost: ano (příchod zezadu z parkoviště pod budovou – výtahem do 1. patra)

Vnitřní pravidla

Pravidla pro podávaní stížností 


Budova ve které sídlí Rodinná poradna
Kancelář sociální pracovnice
Odoborně i populárně naučná literatura pro účely výpůjček klientům poradny
Pracovní prostor psychologa
Zázemí pro klienty
Zázemí psychloga pro konzultace s klienty
Zázemí pro konzultace sociální pracovnice s klienty
Zázemí pro naše nejmenší klienty
Zázemí pro vzdělávací semináře
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ