Městský ústav sociálních služeb Klatovy : DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Cesta: www.musskt.cz > Domácí ošetřovatelská péče

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Domácí ošetřovatelská péče

Balbínova 59, 339 01 Klatovy

Vedoucí domácí ošetřovatelské péče

Sestry
Martina Korcová

Jarmila Antalová

Tel.: 376 347 104

Ivana Kukuĺová

GSM: 736 612 072 Miroslava Drtinová

E-mail:korcova@musskt.cz

GSM: 736 612 073

Domácí ošetřovatelská péče byla založena v roce 1995 a je součástí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace. Tým domácí ošetřovatelské péče tvoří 4 registrované zdravotní sestry. Zdravotní sestřičky ošetří během roku něco přes sto pacientů, u některých je třeba krátkodobá péče, někde dlouhodobá. Máme k dispozici jeden služební automobil.

Poslání Domácí ošetřovatelské péče

Poskytování odborné zdravotní péče občanům Klatov a okolí v jejich domácím prostředí.

Cíl

Hlavním cílem naší péče je udržet naše pacienty co nejdéle v jejich domácím prostředí.

Cílová skupina

Senioři, zdravotně postižení a ostatní nemocní, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci a jsou indikováni k domácímu ošetřování.

Kdo může Domácí ošetřovatelskou péči předepsat?

 • Praktický lékař pro děti a dorost
 • Praktický lékař pro dospělé
 • Lékař, který propouští pacienta ze zdravotnického zařízení

Kde nás najdete

Domácí ošetřovatelská péče sídlí v bývalé Jezuitské koleji, ve 2. patře. Vchod z náměstí, tudy je možno také projít nádvořím k druhému vchodu, který je bezbariérový. V budově je výtah.

Domací osetřovatelská peče poskytuje:

 • Ošetřovatelská rehabilitace, aktivizace, nácvik sebeobslužných dovedností
 • Převazy chronických defektů, dekubitů, nezhojených operačních ran aj.
 • Aplikace infuzí, injekcí aj.
 • Podávání klyzmatu
 • Aplikace permanentního močového katetru u žen
 • Odběry biologického materiálu (odběry moči, krve, výtěry, stěry)
 • Kontroly celkového zdravotního stavu, monitorace fyziologických funkcí (měření tlaku, glykémie ad.), příprava a podávání léků
 • Odborné poradenství pro pacienty a rodinné příslušníky (životospráva, dietní režim, péče o imobilního člena rodiny aj..)

Jak se stát uživatelem naší zdravotní služby

Zájemci mohou kontaktovat přímo vedoucího pracovníka domácí ošetřovatelské péče, který mu poskytne potřebné informace, nebo kontaktujte vašeho praktického lékaře. Domácí ošetřovatelskou péči může předepsat i lékař, který pečuje o Vás nebo člena vaší rodiny ve zdravotnickém zařízení.

Působnost

Služba je poskytována pro občany Klatovy a okolí

Časová dostupnost služby

Naši péči poskytujeme pondělí – pátek od 7 hod. do 15,30 hod., o víkendech a svátcích v dopoledních hodinách dle ordinace PL. Rozsah péče určuje daná zdravotní pojišťovna.

Úhrada služeb

Zdravotní péče je poskytována pro pacienty Všeobecné zdravotní pojišťovny a Vojenské zdravotní pojišťovny, péče je tedy hrazena z vašeho zákonného zdravotního pojištění.

Kde nás najdete

Domácí ošetřovatelská péče sídlí v bývalé Jezuitské koleji, ve 2. patře. Vchod z náměstí, tudy je možno také projít nádvořím k druhému vchodu, který je bezbariérový. V budově je výtah.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ