Městský ústav sociálních služeb Klatovy : SOCIÁLNÍ UBYTOVNA

Cesta: www.musskt.cz > Služby sociální prevence > Sociální ubytovna

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Sociální ubytovna

 Koldinova 277, 339 01 Klatovy

Sociální pracovnice pověřená vedením:

Sociální pracovnice:

Aneta Krouparová, DiS.

Iva Macháčková, DiS.

Tel.: 376 311 580

Tel.: 376 311 580

Email: krouparova@musskt.cz

Email: socialnipracovnicesu@musskt.cz

 

Sociální ubytovna je začleněným zařízením Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace. Za činnost tohoto zařízení zodpovídá sociální pracovník pověřený řízením. V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytují azylové domy pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Sociální pracovník poskytuje také základní sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání služby

Posláním sociální ubytovny je poskytovat kvalitní služby sociální prevence tak, abychom předcházeli možným krizovým situacím a sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy krizovou sociální situací a svými životními návyky.

Cíl služby

Cílem služby je poskytnout ubytování a pomoci ženám, mužům a rodinám s dětmi k překonání jejich nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Motivovat klienty k aktivnímu řešení vlastní situace a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci. Snažíme se toho dosáhnout např. prostřednictvím těchto dílčích cílů:

 • poskytnutí důstojných podmínek a bezpečí
 • získávání, rozvoj a upevňování sociálních dovedností
 • orientace v právech a povinnostech při vyřizování osobních záležitostí a zákonných nároků
 • naučit základům finančního hospodaření
 • rozvoji praktických dovedností v péči o děti a domácnost

Cílová skupina:

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem /dětmi
 • muži a ženy ve věku 18 – 80 let

Kapacita

Kapacita sociální ubytovny je 37 lůžek. Uživatelé jsou ubytování ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením a kuchyňkou nebo v samostatných bytech. Společná kuchyňka v přízemním podlaží slouží také jako místnost pro společná setkání klientů a pracovníků.

Sociální ubytovna je zřízena v patrové budově v zástavbě činžovních domů v blízkosti centra Klatov. V blízkosti je nemocnice (dostupnost lékařské péče), obchodní centra, pošta a mateřská škola. Na sociální ubytovnu je dobré dopravní spojení MHD.

Vnitřní prostory budovy prošli rekonstrukcí v roce 1995. V letech 2013-2014 bylo provedeno zateplení budovy a výměna oken. U domu je uzavřená zahrada, kterou mohou ubytovaní využívat. Zahrada je vybavena dětským pískovištěm, sušáky prádla a zahradním nábytkem.

Klientům v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme:

 • ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok
 • vytvoření podmínek pro osobní hygienu, praní osobního prádla a úklid (klienti mají k dispozici koupelny vybavené sprchovými kouty a umyvadly, automatickou pračku, každý klient má možnost požádat o čisticí prostředky a prací prášek)
 • vytváříme klientům podmínky pro samostatnou přípravu stravy (klienti mají k dispozici společné nebo samostatné kuchyně, které jsou vybaveny spotřebiči, klientům můžeme zapůjčit také nádobí)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (navázání kontaktu s rodinou, vyřizování dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, jednání s institucemi veřejné a státní správy, zprostředkování kontaktu s dalšími nestátními neziskovými organizacemi)

Jak se stát uživatelem služby:

Zájemce může přímo kontaktovat sociálního pracovníka sociální ubytovny, který mu poskytne potřebné informace a pokud je služba pro něho vhodná a jeho zájem trvá, je mu předána žádost o tuto službu. Zájemce může také pořádat město Klatovy o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby nebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem této služby.

Když se uvolní kapacita služby, je sociálním pracovníkem kontaktován zájemce o službu podle pořadníku žádostí. Sociální pracovník zájemce informuje o všech právech a povinnostech, které pro něho vyplynou ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování služeb a úhradách za tyto služby. Seznámí zájemce s prostředím, ve kterém je služba poskytována.

O poskytnutí pobytové sociální služby se uzavírá písemně smlouva mezi Městským ústavem sociálních služeb Klatovy a uživatelem služby.

 

Působnost zařízení:

Služba je poskytována přednostně občanům Klatov a spádových obcí. V případě volné kapacity i ostatním osobám z celé ČR.

 

Časová dostupnost služby:

Služba je poskytována nepřetržitě.

 

Úhrada služeb:

Služba je poskytována za úhradu.

Úhrada za pobyt a fakultativní služby

Žádost o přijetí

Lekařské potvrzení

Vnitřní pravidla

Provozní doba pro veřejnost (v této době je možné kontaktovat sociální pracovnice)

Po – Pá od 8.00 do 14.00 hod.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ