Městský ústav sociálních služeb Klatovy : DOMOV PRO SENIORY V KLATOVECH

Cesta: www.musskt.cz > Služby sociální péče > Domov pro seniory v Klatovech

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Domov pro seniory v Klatovech

Podhůrecká 815/3, 339 01 Klatovy

 Vedoucí zařízení:
 Sociální pracovnice:
Ing. Jan Valeš                   
Bc. Hana Přerostová, Jaroslava Smolíková, DiS.
Tel.: 376 347 636
Tel.: 376 347 623

E-mail: vales@musskt.cz  

E-mail: prerostova@musskt.czsmolikova@musskt.cz


Domov pro seniory v klatovském  Podhůrčí píše svoji historii od roku 1998. Nachází se v budově panelového domu, která v minulosti sloužila klatovským seniorům jako domov – penzion pro důchodce. Nejprve byla přebudována pouze část této budovy na domov důchodců, která postupně z původních 33 lůžek zvýšila svoji kapacitu v celém objektu na 126 lůžek v roce 2007. Je zařízením Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace, poskytující pobytové sociální služby.

 

Posláním Domova pro seniory v Klatovech je zajistit důstojné prostředí seniorům, kteří již nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostředí. Pro naše klienty chceme vytvořit náhradní domov a poskytovat kvalitní péči tak, aby u nás prožili spokojený podzim života.

 

Cílovou skupinou jsou senioři od 60-ti let věku, kteří z důvodu vysokého a nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, kterou není možno zajistit ve vlastním domácím prostředí.

 

MěÚSS Klatovy může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociálních služeb, pokud:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Etický kodex zaměstnanců

Pravidla pro podávání stížností

Domov poskytuje:
  • ubytování
  • stravování
  • péči, která zahrnuje tyto základní činnosti

(a)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

(b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

(c)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(d)   sociálně terapeutické činnosti

(e)  aktivizační činnosti

(f)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • fakultativní činnosti:

                        (a)  doprava klienta vozidlem poskytovatele při obstarávání osobních záležitostí

                               v Klatovech (pouze v pracovní dny od 7:00 hodin do 14:00 hodin).

                    

Naše služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy.

Nabízíme ubytování, stravování a pomoc při péči o svoji osobu. Za všechny tyto služby klient platí. Ubytování a stravu klient hradí ze svého příjmu. Dodržujeme zákonnou podmínku, že klientovi musí zůstat z jeho příjmu alespoň 15%. V případě, že má klient nižší příjmy, které na plnou úhradu nestačí, je úhrada snížena tak, aby byl zachován tento 15ti% zůstatek. Poskytovaná péče je hrazena ve výši přiznaného příspěvku na péči, který je vyplácen prostřednictvím úřadu práce.

Našim klientům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Jednolůžkové pokoje jednoznačně převládají. Celkem jich máme k dispozici 84 a 21 pokojů dvojlůžkových. V ubytování jsou zahrnuty i další služby – energie, denní úklid pokoje, praní prádla. Stravu nabízíme ve třech variantách – normální, šetřící (žlučníková) a diabetická dieta. Je podávána 4x denně (snídaně, svačina, oběd, večeře) a je servírována na pokoji klienta. V případě zdravotních potíží stravu dále upravujeme podle jeho potřeb.

Peče je poskytována kvalifikovaným personálem podle individuálních potřeb klienta. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, při podávání jídla, doprovod při vyšetřeních na specializovaných odděleních nemocnice a při dalších úkonech péče o vlastní osobu. Klienti využívají služeb fyzioterapeutky. V Domově je možno využít lékařskou péči, kterou poskytují praktické lékařky a odborní lékaři. Snažíme se, aby naši klienti měli možnost prožít i bohatý kulturní program. Každé všední dopoledne nabízíme jinou aktivitu – například: rukodělnou výrobu, cvičení, filmový klub, sborový zpěv, trénování paměti a kavárnu. Mimo pravidelných akcí pořádáme setkání s dětmi z klatovských škol, heligonkáři, různé besedy, oslavy lidových tradic, nebo různé výlety. Zajímavá je také naše bohatá knihovna se širokou nabídkou titulů. 3x ročně připravujeme pro naše klienty informační časopis Echo. Klienti dále mohou využívat služby, které jsou umístěny v budově: kiosek, kadeřnice, pedikérka, duchovní služby.

S Mateřskou školou v Lubech spolupracujeme na Mezigeneračním projektu, který vznikl v roce 2004. Záměrem tohoto projektu je integrace a spolupráce různých věkových kategorií – dětí z MŠ a seniorů z DpS – za účelem navázání nových sociálních vazeb a podpory sociálního cítění. Zprostředkováváme dětem a seniorům vzájemné setkávání, při kterém se věnujeme různým aktivitám.

 

Týdenní přehled volnočasových aktivit

 Plán kulturních a společenských akcí pro klienty DpS Klatovy na rok 2023 

 Jídelní lístek

 

 

Na pracovníky domova se můžete obrátit v případě, že hledáte pomoc při péči o sebe, o svého blízkého, příbuzného či známého. Jsme zde pro ty, kteří potřebují komplexní péči od ubytování, zajištění jídla a zejména poskytnutí péče o vlastní osobu. Snažíme se pomoci tam, kde pobyt v domácím prostředí není možný z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.

 

O využití naší služby se můžete informovat přímo v domově nebo v kanceláři sociální pracovnice MěÚSS Klatovy, p.o

Žádosti eviduje a vyřizuje sociální pracovnice MěÚSS Klatovy, p.o. Kontakt: tel.: 376 347 101, e-mail: socialnipracovnice@musskt.cz

 

Co potřebuji při nástupu do zařízení?

Při nástupu do zařízení budete potřebovat tyto doklady: OP, kartička pojištěnce, Oznámení o výši důchodu z ČSSZ (případně kopie z OSSZ), Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, potvrzení o bezinfekčnosti při nástupu z domova, výpis ze zdravotní dokumentace, případně zdravotní dokumentaci od praktického lékaře. Dále léky minimálně na 3 dny, osobní věci podle svých individuálních potřeb  (oblečení bude označeno v prádelně Domova pro seniory), z elektrospotřebičů například: rádio, televizi, varnou konvici, mikrovlnnou troubu, ledničku.

 

Žádost o přijetí

Vzor smlouvy jednolůžko

Vzor smlouvy dvojlůžko

Vnitřní pravidla domova

 Úhrada služeb DpS Klatovy


 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
OSLAVA NAROZENIN
SPOLEČNÉ VYRÁBĚNÍ S MŠ MÁCHOVA
VÝLET - PIVOVAR BELVEDER
POKOJ
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
VÝLET DOLANY
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ