Městský ústav sociálních služeb Klatovy : PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Cesta: www.musskt.cz > Služby sociální péče > Pečovatelská služba

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Pečovatelská služba

Balbínova 59, 339 01 Klatovy

Vedoucí pečovatelské služby
Sociální pracovnice
Marie Šímová, DiS.
Bc. Dana Růžičková
Tel.: 376 347 118
Tel.: 376 347 101

E-mail: simova@musskt.cz

E-mail: socialnipracovnice@musskt.cz

 

 Provozní doba pro veřejnost:

 PO a ST 8:00 – 16:00 hod

 Po telefonické domluvě je možný i termín mimo uvedené hodiny.

Pečovatelská služba je tradiční terénní sociální službou, jejím cílem je umožnit člověku i přes nepříznivou sociální situaci setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat vlastní životní styl i v náročných životních obdobích.

Historie vzniku pečovatelské služby sahá v klatovském regionu do roku 1972. Dříve se tato služba zaměřovala hlavně na rozvoz obědů, v současné době je jejím trendem nabízet a poskytovat komplex služeb lidem, jejichž schopnosti zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy. Podstatou služby je pomoci těmto lidem zvládnout vyjmenované, předem dohodnuté běžné každodenní úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, snažíme se přizpůsobit naše služby možnostem a schopnostem každého člověka, popřípadě mu poradit s úpravou domácího prostředí. 

Naši zaměstnanci se každý rok účastní odborných školení, nové informace využívají k poskytování kvalitních a kvalifikovaných služeb. 

Pečovatelská služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy.

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí.

Pečovatelská služba poskytuje komplex služeb, který zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a základní sociální poradenství.

Dále nabízí fakultativní služby, mezi nejvíce využívané patří dohled nad klientem a pomoc s domácími mazlíčky. Kompletní nabídku fakultativních služeb najdete zde:

Úhrada úkonů pečovatelské služby

Vnitřní pravidla

Naši klienti mohou také využít půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

 Jídelní lístek


Pečovatelská služba se poskytuje občanům města Klatovy a spádových obcí. V případě volné kapacity je možné poskytnout péči i mimo spádové obce s dojezdovou vzdáleností 10 km od města Klatovy.

Služba je poskytována od pondělí do pátku, v době od 7,30 do 19,30. Ve dnech pracovního klidu je možné poskytnutí pečovatelské služby od 8,45 do 12 hodin, dle potřeby a dohody u denních uživatelů služby, kdy rodina nebo pečující osoba není schopna zajistit péči jiným způsobem. Pečovatelská služba je plánována dle individuálních potřeb uživatelů.

O poskytnutí služby může zájemce požádat přímo v sídle PS, Balbínova 59/I, Klatovy, na tel. čísle 376 347 118, 101e-mail: socialnipracovnice@musskt.cz,simova@musskt.cz

O poskytnutí pečovatelské služby uzavírá písemně smlouvu zájemce s MěÚSS Klatovy.

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ