Městský ústav sociálních služeb Klatovy : CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Cesta: www.musskt.cz > Služby sociální péče > Centrum denních služeb

Nepřehlédněte

Oslava 25. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 19. 3.2019 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Centrum denních služeb

Podhůrecká 815/3, 339 01 Klatovy

Sociální pracovnice pověřená řízením:

Bc. Petra Jelínková, DiS.

Tel.: 376 347 119
E-mail: jelinkova@musskt.cz

 

Centrum denních služeb poskytuje svoji službu od roku 2002, kdy byla tato služba registrována u Krajského úřadu v Plzni. Nejprve klienti Centra využívali prostory pečovatelské služby ve Vídeňské ulici č.p. 126/I., později v Balbínově ulici č.p. 59/I. a nakonec získalo Centrum nové prostory od 1.4.2010 v budově Domova pro seniory v Podhůrecké ulici č.p. 815/III. Došlo tak k propojení dvou sociálních služeb - pobytové (domov pro seniory) a ambulantní (centrum denních služeb). Klienti obou zařízení tak mohou společně navštěvovat volnočasové aktivity, kulturní akce, účastnit se výletů, vzájemně obohacovat svůj život.

Posláním Centra denních služeb v Klatovech je podporovat seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním po část pracovního dne v aktivním způsobu života ve společnosti jejich vrstevníků.

Služba je určena seniorům a zdravotně postiženým osobám, kteří jsou alespoň částečně mobilní a kterým jinak potřebnou pomoc v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují jejich rodinní příslušníci nebo jiné osoby.

Služba se poskytuje občanům města Klatovy a spádových obcí.

Služba není určena osobám jejichž zdravotní stav podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:

a) vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

b) nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby,

c) chování osoby by z důvodu duševní choroby zásadním způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Etický kodex zaměstnanců

Pravidla pro podávaní stížností

Centrum denních služeb poskytuje:
  • pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy – snídaně a oběda (normální, žlučníková, diabetická dieta),
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 Dále poskytujeme fakultativní činnosti:

  • dovoz z bydliště do centra a zpět

Naše služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy.

Za poskytování ambulantních služeb v Centru denních služeb hradí uživatelé úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou.

Služba je poskytována ve všední dny od 7:00 do 15:30.

Hledáte-li pro „svého“ seniora, nebo zdravotně postiženého možnost prožití aktivně stráveného času v době, kdy jste v zaměstnání, je tato služba správná volba. Dveře centra (nebo také „Domovinky“) se otevírají každý všední den v 7:00 a uzavírají se v 15:30. Denní kapacita zařízení je 6 klientů, kterým se věnuje pracovník sociální péče.

Každý všední den jsou klientům nabízeny jiné aktivity. Například rukodělná výroba, cvičení, trénování paměti, nebo se scházíme s klienty domova pro seniory v kavárně. Mimo pravidelných akcí pořádáme setkání s dětmi z klatovských škol, posezení s heligonkami, besedy na rozličná témata, oslavy lidových tradic nebo různé výlety. Jako další službu nabízíme zájemcům dovoz a odvoz z Centra denních služeb.

O poskytnutí služby můžete požádat v Centru denních služeb Klatovy prostřednictvím žádosti, která je přístupná v centru, nebo na těchto internetových stránkách.

 

Žádost o přijetí

Vnitřní pravidla a úhrada služeb

Vzor smlouvy

VÝROBKY
VÝLET DOLANY
VÝLET ŽELEZNÁ RUDA
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ