Městský ústav sociálních služeb Klatovy : CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Cesta: www.musskt.cz > Služby sociální péče > Centrum denních služeb

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Centrum denních služeb

Podhůrecká 815/3, 339 01 Klatovy

Sociální pracovnice pověřená vedením:

Petra Jehlíková, DiS.

Tel.: 376 347 107


GSM: 737 554 823  

E-mail: jehlikova@musskt.cz
 

 

Centrum denních služeb poskytuje svoji službu od roku 2002, kdy byla tato služba registrována u Krajského úřadu v Plzni. Nejprve klienti Centra využívali prostory pečovatelské služby ve Vídeňské ulici č.p. 126/I., později v Balbínově ulici č.p. 59/I. a nakonec získalo Centrum nové prostory od 1.4.2010 v budově Domova pro seniory v Podhůrecké ulici č.p. 815/III. Došlo tak k propojení dvou sociálních služeb - pobytové (domov pro seniory) a ambulantní (centrum denních služeb). Klienti obou zařízení tak mohou společně navštěvovat volnočasové aktivity, kulturní akce, účastnit se výletů, vzájemně obohacovat svůj život.


Posláním Centra denních služeb v Klatovech je podporovat seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním po část pracovního dne v aktivním způsobu života ve společnosti jejich vrstevníků.

Služba je určena seniorům a zdravotně postiženým osobám, kteří jsou alespoň částečně mobilní a kterým jinak potřebnou pomoc v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují jejich rodinní příslušníci nebo jiné osoby.

Služba se poskytuje občanům města Klatovy a spádových obcí.

Služba není určena osobám jejichž zdravotní stav podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:

a) vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

b) nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby,

c) chování osoby by z důvodu duševní choroby zásadním způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Centrum denních služeb poskytuje:

  • pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy – snídaně a oběda (normální, žlučníková, diabetická dieta),
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále poskytujeme fakultativní činnosti:

  • dovoz z bydliště do centra a zpět (pouze Klatovy a spádové obce)

 

Naše služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy.

Za poskytování ambulantních služeb v Centru denních služeb hradí uživatelé úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou.

Služba je poskytována ve všední dny od 7:00 do 15:30 hod.

Pokud hledáte možnost, jak aktivně trávit svůj čas v době, kdy jsou vaši blízcí v zaměstnání a máte rádi společnost vrstevníků, je pro vás tato služba správnou volbou.
Dveře centra (nebo také „Domovinky“) se otevírají každý všední den v 7:00 a uzavírají se v 15:30.

Denní kapacita zařízení je 6 klientů, kterým se věnuje pracovník sociální péče.

 

Nabízíme různé aktivizační činnosti. Například ruční práce, cvičení, trénování paměti, posezení s klienty domova pro seniory při kávě nebo ve venkovních prostorách a mnoho dalších možností. Mimo pravidelné akce pořádáme ve spolupráci s domovem pro seniory také setkání s dětmi z klatovských školek, posezení s heligonkami, besedy na rozličná témata, oslavy lidových tradic.

 

Jak se stát uživatelem služby:

O poskytnutí služby můžete požádat v sídle Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o. (kancelář Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy) nebo přímo v Centru denních služeb Klatovy prostřednictvím žádosti, která je přístupná i na těchto internetových stránkách.

Další informace o poskytnutí sociální služby získáte u sociální pracovnice Centra denních služeb – Petra Jehlíková, DiS., tel.: 376 347 107.

  

Žádost o přijetí

Vnitřní pravidla a úhrada služeb

Vzor smlouvy

 Pravidla pro podávání stížností 

VÝROBKY
VÝLET DOLANY
VÝLET ŽELEZNÁ RUDA
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ