Městský ústav sociálních služeb Klatovy : NOCLEHÁRNA PRO BEZDOMOVCE

Cesta: www.musskt.cz > Služby sociální prevence > Noclehárna pro bezdomovce

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Noclehárna pro bezdomovce

Koldinova 277, 339 01 Klatovy

Sociální pracovnice pověřená vedením:

Sociální pracovnice:

.Aneta Krouparová, DiS.

Iva Macháčková, DiS.

Tel.: 376 311 580

Tel.: 376 311 580

Email: krouparova@musskt.cz

Email: socialnipracovnicesu@musskt.cz

 

Noclehárna je začleněným zařízením Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace. Za činnost tohoto zařízení zodpovídá sociální pracovník pověřený řízením noclehárny. Noclehárna patří mezi služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy krizovou sociální situací, špatnými životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společností. V souladu s § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje noclehárna ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.Sociální pracovník poskytuje základní sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Poslání

Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Cíl služby

Cílem poskytování sociální služby je snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici prostřednictvím poskytnutí noclehu a hygienického zázemí.

Cílová skupina:

osoby bez přístřeší

muži a ženy ve věku 19 – 80 let

Kapacita

Kapacita noclehárny je 11 lůžek (9 lůžek pro muže a 2 pro ženy). Uživatelé jsou ubytování ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením a kuchyňkou. Dále je uživatelům k dispozici společenská místnost, kterou mohou využít pro společná setkání.

Noclehárna je zřízena v suterénu činžovního domu nedaleko centra Klatov. V blízkosti je nemocnice (dostupnost lékařské péče), obchodní centra a pošta. Vnitřní prostory budovy prošli rekonstrukcí v roce 1995. V letech 2013-2014 bylo provedeno zateplení budovy a výměna oken.  Také je zde velmi dobré dopravní spojení linkami MHD.

Klientům v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme:

  • přenocování v době od 18.00 do 7.00 hodin následujícího dne po celý kalendářní rok
  • vytvoření podmínek pro osobní hygienu, praní osobního prádla a úklid (klienti mají k dispozici koupelnu se sprchovým koutem a umyvadly, automatickou pračku, každý klient má možnost požádat o čisticí prostředky a prací prášek)
  • vytváříme klientům podmínky pro samostatnou přípravu stravy (klienti mají k dispozici kuchyňku, kteráje vybavena spotřebiči; klientům můžeme zapůjčit také nádobí)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (navázání kontaktu s rodinou, vyřízení žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, jednání s institucemi veřejné a státní správy, zprostředkování kontaktu s dalšími nestátními neziskovými organizacemi)

Fakultativní služba:

klienti mají možnost dostat prací prášek (za úhradu) a vyprat si své osobní prádlo

Úhrada za pobyt a fakultativní činnosti

Jak se stát uživatelem služby

Zájemce o službu může přímo kontaktovat a navštívit pracovníka noclehárny, kde jsou mu poskytnuty potřebné informace o poskytované službě. Zájemce může také požádat město Klatovy o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem. Sociální pracovník spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Klatovech, Úřadem práce České republiky a dalšími státními i nestátními neziskovými organizacemi.

 

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

Pracovník noclehárny nejprve informuje zájemce o sociální službu o všech právech a povinnostech, které pro něho vyplynou ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování služeb a úhradách za tyto služby. Seznámí zájemce s prostředím, ve kterém je služba poskytována. O poskytnutí pobytové sociální služby se uzavírá ústní smlouva mezi Městským ústavem sociálních služeb Klatovy a uživatelem služby.

 

Působnost zařízení:

Služba je poskytována přednostně občanům Klatov a spádových obcí. V případě volné kapacity i ostatním osobám z celé ČR.

 

Časová dostupnost služby:

Služba je poskytována od 18:00 do 7:00 hod následujícího dne po celý kalendářní rok.

 

Zájemci o přenocování (o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby) mohou na noclehárnu přicházet v době od 18.00 do 19.00 hod.

 

Úhrada služeb:

Služba je poskytována za úhradu.

Úhrada za pobyt a fakultativní služby

Vnitřní pravidla

 Provozní doba pro veřejnost (v této době je možné kontaktovat sociální pracovnice)

Po –Pá  od  8.00 do 14.00 hod.


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ