Městský ústav sociálních služeb Klatovy : O NÁS

Cesta: www.musskt.cz > O nás

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

O nás

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace
IČO: 492 07 261, č. tel. 376 347 112,119
e-mail: musskt@musskt.cz

Statutární zástupce: Bc. Alena Kleinerová, ředitelka MěÚSS Klatovy
Tel. 376 347 112
Mobil: 607 692 406
e-mail: kleinerova@musskt.cz

Zřizovatel: Město Klatovy
Sídlo: Balbínova 59/I, 339 01Klatovy
(vchod z náměstí, vpravo vedle Černé věže, tudy je možno také projít nádvořím k druhému vchodu, který je bezbariérový , na nádvoří je možné zaparkovat pro zdravotně postižené – 2 vyhrazená parkoviště, auto je možno zaparkovat také na náměstí na placeném parkovišti, dostupné MHD je přímo na náměstí.)

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace
poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím těchto služeb:

• Domova pro seniory v Klatovech, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy
• Domova pro seniory v Újezdci čp. 1, 339 01 Klatovy
• Domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci čp. 14, 339 01 Klatovy
• Centra denních služeb v Klatovech, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy
• Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
• Domova se zvláštním režimem v Újezdci čp. 1, 339 01 Klatovy
• Sociální ubytovny, Koldinova ul. 277/II, 339 01 Klatovy
• Noclehárny, Koldinova ul. 277/II, 339 01 Klatovy
• Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
• Klubu seniorů, Plánická ul. 208/I, 339 01 Klatovy
• Domácí ošetřovatelské péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

Poslání

Posláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální služby zaměřené na zlepšení kvality života uživatelů našich služeb.

Základní zásady poskytovaných sociálních služeb:

• Zachování lidské důstojnosti osob
• Pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob
• Podpora rozvoje samostatnosti
• Neprohlubovat závislost na službě
• Partnerství (spolupráce, vzájemná komunikace , respektování postojů a názorů osob)
• Posilování sociálního začleňování (udržování sociálních vazeb, kontakt s rodinou, s přirozeným sociálním prostředím)
• Kvalita (týmová spolupráce, vzdělávání zaměstnanců, odbornost a bezpečnost poskytovaných služeb)
• Rovnost (bez diskriminace)
• Dodržování lidských práv


Strategický rozvojový plán MěÚSS Klatovy, příspěvkové organizace r. 2018 až do r. 2025
Vize – strategie MěÚSS:

•Kvalitu poskytovaných sociálních služeb zvyšovat pravidelným vzděláváním a prohlubováním odbornosti zaměstnanců.

•Sociální služby poskytované MěÚSS Klatovy směřovat k tomu, aby nebyly poskytovány plošně, ale aby vycházely z individuálních potřeb zájemců a uživatelů služeb.

•Dosahovat vyšší úrovně poskytovaných služeb kvalitním technickým vybavením se speciálními pomůckami pro danou sociální službu, u pobytových zařízení zlepšovat zázemí, technické a provozní vybavení.

•Pokračovat ve zdokonalování a naplňování standardů kvality sociálních služeb v rámci organizace.

•Pečovat o své zaměstnance, poskytovat jim odbornou pomoc a podporu. Chránit práva zaměstnanců, zajišťovat bezpečnost a oborný růst zaměstnanců.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ