Městský ústav sociálních služeb Klatovy : VYCHÁZKY UŽIVATELŮ MIMO OBJEKT NEBO AREÁL ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY KLATOVY A ÚJEZDEC A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V ÚJEZDCI

Nepřehlédněte

Oslava 25. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 19. 3.2019 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO


Šumava Klatovy

VYCHÁZKY UŽIVATELŮ MIMO OBJEKT NEBO AREÁL ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY KLATOVY A ÚJEZDEC A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V ÚJEZDCI


V návaznosti na usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 296 o přijetí krizového opatření a usnesení vlády ze dne 26. března 2021 č. 314 s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. se mění podmínky pro vycházky uživatelů v Domovech pro seniory v Klatovech a v Újezdci a Domově se zvláštním režimem v Újezdci. V případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, a to po dobu trvání nouzového stavu, musí být splněny tyto podmínky:

 

1.vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID -19.

 

2.uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, např. FFP2, nebo KN95.

 

V Klatovech dne 19. 3. 2021                                  

 

Bc. Alena Kleinerová

ředitelka MěÚSS Klatovy

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ