Městský ústav sociálních služeb Klatovy : ZÁKAZ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS

Nepřehlédněte

Oslava 25. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 19. 3.2019 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO


Šumava Klatovy

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS

 

 

Vláda mění dobu účinnosti usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 998, vyhlášeného pod č. 402/2020 Sb., tak, že účinnost krizového opatření– zákaz návštěv uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory se prodlužuje do dne 3. listopadu 2020.

 
 

zákaz návštěv v pobytových zařízeních

Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o.

 

Jedná se o Domov pro seniory v Klatovech a Domov pro seniory v Újezdci.

 

Výjimka z tohoto zákazu se týká:

  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

V tomto případě návštěva probíhá dle Pravidel návštěv v pobytových zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o.


  • Ve stejném čase lze připustit u uživatele služeb přítomnost nejvýše dvou osob, které chtějí navštívit uživatele služby. Výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku.
  • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
  • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
  • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

 

Z důvodu dodržení těchto pravidel je nutno kontaktovat sociální pracovnice domovů:

Domov pro seniory Újezdec: tel.: 376 383 650, email:blahova@musskt.cz

Domov pro seniory Klatovy:  tel.: 376 347 623, email:prerostova@musskt.cz, jehlikova@musskt.cz

 

Ohledně předávání balíčků a videohovorů získáte informace na odkazech níže:

 

MOŽNOST KONTAKTU S VAŠIMI BLÍZKÝMI POMOCÍ SKYPE

PŘEDÁVANÍ BALÍČKŮ DPS KLATOVY

PŘEDÁVANÍ BALIČKŮ DPS A DPZP ÚJEZDEC

                                                                                                

V Klatovech dne 9. 10 .2020

 

Bc. Alena Kleinerová,

ředitelka MěÚSS Klatovy

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ