Městský ústav sociálních služeb Klatovy : NÁVŠTĚVY V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH OD 1. 9. 2020

Nepřehlédněte

Oslava 25. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 19. 3.2019 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

NÁVŠTĚVY V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH OD 1. 9. 2020

 

Změna pravidel návštěv v pobytových zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Klatovy

Domov pro seniory v Klatovech

Domov pro seniory v Újezdci

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci

 

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN, kterým se omezuje provoz zařízení sociálních služeb, se od 1. září 2020 v pobytových zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o. mění pravidla, týkající se návštěv uživatelů sociálních služeb:

 • Ve stejném čase lze připustit u uživatele služeb přítomnost nejvýše dvou osob, které chtějí navštívit uživatele služby. Výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku.
 • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
 • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorech zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
 • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.
 • Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve vnitřních prostorech zařízení sociálních služeb MěÚSS Klatovy (viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN).

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest dle předchozího bodu se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku.
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt v zařízeních MěÚSS Klatovy.

S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání uvedených mimořádných opatření jsou všechny osoby, které chtějí navštívit uživatele služby, povinny dodržovat uvedená pravidla.

 

Návštěvu je vhodné i nadále předem domluvit, aby nedošlo k tomu, že z důvodu omezené kapacity návštěv, Vám nebude návštěva umožněna.

 

Termín návštěvy si domluvíte v pracovní dny se sociálními pracovnicemi domovů:

Domov pro seniory Klatovy, telefon 376347623 (pí. Bc. Přerostová, pí. Jehlíková DiS)

Domov pro seniory Újezdec, telefon 376 383 650 (pí. Bc. Bláhová)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec, telefon 376383668 (pí. Bc. Hrudičková) 

 

Podrobnější pravidla a přehled opatření k realizaci návštěv klientů jednotlivých domovů najdete na následujících odkazech:

 

Domov pro seniory Klatovy

Domov pro seniory Újezdec

Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec

 

Děkujeme, že chápete preventivní opatření, chráníme tímto Vaše blízké.

Bc. Alena Kleinerová, ředitelka MěÚSS Klatovy

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ