Městský ústav sociálních služeb Klatovy : DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚÚSS KLATOVY

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚÚSS KLATOVY

Vážené návštěvy pobytových sociálních služeb MěÚSS Klatovy,

podzimní a zimní období je spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění s tím, že těžký průběh onemocnění nejčastěji mohou vyvolat onemocnění chřipkou a covid-19. Původci obou těchto nákaz se přenášejí v kapénkách, šíří se tedy nejvíce kýcháním, kašláním, mluvením a mohou též ulpívat na předmětech se kterými byl nemocný v kontaktu 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR se sídlem v Praze, Palackého náměstí 375/4 vydalo doporučení MZDR 30887/2022-2/OVZ ke snížení rizika nákazy, minimalizace dalšího šíření výše uvedených onemocnění v případě jejich výskytu a snížení dopadu na provoz sociálních zařízení.

 

Na základě tohoto doporučujeme návštěvám v pobytových zařízeních sociálních služeb MěÚSS Klatovy:

Domov pro seniory Klatovy, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy

Domov pro seniory Újezdec čp. 1, 339 01 Klatovy

Domov se zvláštním režimem Újezdec čp. 1, 339 01 Klatovy

Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec čp. 14, 33901 Klatovy

 

věnovat pozornost upozornění na rizika případného přenosu nákazy a vyzvání k posouzení zdravotního stavu před vlastní návštěvou. Návštěvu by měly odložit osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a osoby, které jsou v blízkém kontaktu např. v domácnosti, s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním. Těmto osobám doporučujeme před případnou návštěvou provedení rychlého antigenního testu a použití ochrany dýchacích cest i nad rámce aktuálně platných opatření v zařízení

 

používání adekvátní ochrany dýchacích cest, kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2.

 

V oznámení o doporučení použití ochranného prostředku je potřeba zdůraznit, že respirátor musí krýt ústa i nos a musí být dbáno na jeho přiléhání k obličeji.

 

Účelem výše uvedeného doporučení je v co největší míře zamezit šíření onemocnění respiračních onemocnění ve vulnerabilním prostředí a zabránit tak případnému stanovení přísnějších opatření spočívajících např. v omezení či zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb.

 

V platnosti zůstává doporučení KHS se sídlem v Plzni KHSPL 20538/2022 z 25.7.2022

 

 

Děkuji za pochopení.

Bc. Alena Kleinerová, ředitelka MěÚSS Klatovy

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ