Městský ústav sociálních služeb Klatovy : DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚÚSS KLATOVY

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚÚSS KLATOVY

 

Vážené návštěvy pobytových sociálních služeb MěÚSS Klatovy,

na základě doporučení

 

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň, jako místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, vzhledem k celostátně i regionálně narůstajícímu počtu nových případů onemocnění SARS-CoV-2 (covid-19)

 

doporučujeme použití ochranného prostředku dýchacích cest, kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2,

 

● pro osoby navštěvující klienty pobytových zařízení sociálních služeb MěÚSS Klatovy:

 

Domov pro seniory Klatovy, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy

Domov pro seniory Újezdec čp. 1, 339 01 Klatovy

Domov se zvláštním režimem Újezdec čp. 1, 339 01 Klatovy

Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec čp. 14, 33901 Klatovy

 

V oznámení o doporučení použití ochranného prostředku je potřeba zdůraznit, že respirátor musí krýt ústa i nos a musí být dbáno na jeho přiléhání k obličeji.

 

Účelem výše uvedeného doporučení je v co největší míře zamezit šíření onemocnění covid-19 ve vulnerabilním prostředí a zabránit tak případnému stanovení přísnějších opatření spočívajících např. v omezení či zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb.

 

Děkuji za pochopení.

Bc. Alena Kleinerová, ředitelka MěÚSS Klatovy


 Doporučení KHS PK se sídlem v Plzni

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ